بانک‌ مرکزی فردا ۱۴ میلیون دالر‌ را وارد بازار ارز کشور‌می‌کند

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان‌از‌لیلام ۱۴ میلیون دالر در بازار ارز کشور‌خبر‌داد.

این‌ بانک امروز شنبه ۱۴ حوت با نشر خبرنامه ای گفته است فردا ۱۴ میلیون دالر به صورت داوطلبانه  به لیلام گذاشته خواهد شد و صرافی ها و بانک ها می تواند در این داوطلبی شرکت کنند.

در خبرنامه، آمده است: «در داوطلبی‌های لیلام اسعار، تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده و برندگان لیلام، پول قیمت ذمت شان را باید در یک مرتبه به طور نقده در مدت زمان معینه تحویل د افغانستان بانک کنند.»

این در‌حالیست در چند روز اخیر پول افغانی ارزش خود را در مقابل دالر امریکایی حفظ کرده است و در اخیرین دقایق پایانی امروز یک دالر یا ۸۹ افغانی در سرای شاهزاده کابل‌ معامله گردید.