بحران قیمتی و گرسنگی را جدی بگیریم

در یک هفته ای اخیر سقوط ارزش افغانی همه مردم را شوکه کرد،پس از تغییرات بزرگ سیاسی در کشور که منجر به سقوط حکومت پیشین گردید این دومین شوک بود که مردم را غافل گیر کرده است.

تغییرات سیاسی برای مردم که دنبال یک لقمه نان است چیزی زیادی را عوض نکرد ولی قیمتی و سقوط اقتصاد خانواده ها همه چیز را تحت تاثیر قرار خواهد داد و مردم برای سیر کردن شکم شان دست به هر عمل و هر ابزاری می زنند.

اکنون در بازار های کشور درآمد روزانه یک کارگر عادی به دو صد افغانی نمی رسد در حالیکه پس از افت شدید پول افغانی هرخانواده ای کوچک کشور حد اقل مصرف روزانه اش به ۵۰۰ افغانی می رسد و این زنگ خطر را به صدا در می آورد و ممکن است کشور به سمت برود که هر گز در مخیله ای هیچ مقام تصور هم نشده باشد.

اگر گراف گرسنگی بالا برود به صورت خودکار آمار جرایم جنایی در کشور زیاد خواهد گردید،مردم که گرسنه است دست به هرکاری خواهد زد و از قدیم گفته است گرسنه در دل شیر می زند،هم اکنون آمار دزدی و قتل در شهرکابل به صورت چشم گیری افزایش پیدا کرده است و مردم در پس کوچه های شهر هنوز امنیت ندارند و تمام این ها دلیل به جز بیکاری و افزایش فقر در جامعه چیزی دیگری نیست.

از سوی اگر گراف بیکاری درکشور بالا برود گروهای تروریستی و خلاف نظام اگر بخواهند خیلی زود می توانند از بین لشکر بیکاران کشور سرباز گیری کنند و این در مدت کوتاه می تواند حتا امنیت ملی یک کشور را تهدید  کند.

از سوی هم افزایش بی کاری موج جدید مهاجرت را به دنبال خواهد داشت مردم اکنونی چیزی دیگری نمی خواهد فقط امنیت ونان کار دارند و این بسته گی به مدیریت و درایت مقامات دارند تا بیشتر از این نگذارند شکاف بین مردم و دولت ایجاد گردد و موج جیدی مهاجرت از کشور به طرف خارج سر بگیرد و این البته گزینه ای روی میز هر خانواده است.