بحران پناهجویان پس از جنگ جهانی دوم، ۱.۵ میلیون نفر از اوکراین به کشور های دیگرپناه بردند

کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که بیش از یک و نیم میلیون نفر طی ۱۰ روز جنگ اوکراین را به کشورهای همسایه ترک کرده‌اند.

این کمیساریا اعلام کرد که این سریع ترین رشد بحران پناهجویان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است.

پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین اکثریت شهروندان اوکراینی به کشورهای همجوار آن پناه بردند که در بین این پناهجویان ۲۰۰۰ افغان نیز شامل است که از اوکراین خارج گردیدند.