برادر: اقتصاد افغانستان رو به بهبود است

ملا برادر، معاون ریس الوزرا امارت اسلامی می‌گوید اقتصاد  أفغانستان رو به بهبود است و هدف امارت رشد اقتصاد أفغانستان است.

برادر که درمراسم روز دهقان صحبت می کرد گفت اقتصاد أفغانستان در حال رشد و بهبود است.

او گفته است هست و نیست مملکت به ما بر می خورد و باید در‌این راستا صبور باشیم.

او تصریح کرد که رشد و توسعه زراعت در اولویت کاری امارت اسلامی قرار دارد.
ملابرادر به دهاقین کشور وعده داد که مشکلات حل خواهد شد ولی انتظار نداشته باشند که تمام مشکلات در یک یا چند ماه برطرف شوند.