برای نخستین بار خانه سالمندان در ولایت کندز ایجاد گردیده است

برای نخستین بار به کمک شماری از جوانان و پزشکان در کندز خانه سالمندان زیر نام “خانه امن حوا” برای مراقبت  از بزرگسالان بی پناه ایجاد گردیده است.

حسن آرمان، مسوول بخش حمایتی «خانه امن حوا» امروز شنبه، ۲۴ جدی به رسانه ها گفته ، به دلیل فقر و مشکلات اجتماعی، بزرگ‌سالانی که سرپرست ندارند، و با مشکلات جدی مواجه اند اقدام به تاسیس این خانه سالمندن کردند.

او گفته است هدف اساسی کمک به محاسن سفیدان و بی بضاعت های هستند که جا و سرپناه ندارند.

این نخستین بار است که خانه امن در ولایت کندز به حمایت افراد خیر تاسیس می گردد.