برای ۲۹۵ خانواده فقیر در ولایت پروان کمک نقدی توزیع گردید

مسولان محلی طالبان در ولایت پروان از کمک ۹ میلیون و ۴۴۰ هزار افغانی در این ولایت خبر می دهند.

محمد ابراهیم میا،ریس مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ولایت پروان می گوید  موسسه DRC به ۲۹۵ خانواده بی بضاعت کمک نقدی کرده است.

به گفته وی این کمک ها به باشندگان ولسوالی کوه صافی ولایت پروان توزیع گردیده است .

اما شماری از خانواده ها از عدم توازن توزیع این کمک ها در ولایت پروان شکایت دارد و می گویند طالبان کمک ها را به نزدیکان خود توزیع کرده است و مردم مستحق چیزی را بنام کمک نگرفته است موضوع که از سوی مقامات محلی رد گردیده است.