برشنا:لین‌ برق وارداتی کابل به صورت موقت تا شام امروز وصل می شود

مسولان محلی شرکت برشنا می گویند برق وارداتی تا شام امروز به صورت موقت وصل خواهد شد.
سیدهارون سادات، معاون تجارتی ریاست برشنای پروان می‌گوید که تیم فنی ولتاژ بلند ریاست عمومی برشنا به ساحه رسیده‌ و عملیات وصل دوباره برق آغاز شده است.
او گفته است به دلیل این که ترمیم دو باره پایه ها زمان گیر است نلاش صورت می گیرد تا اکنون به صورت موقت لین های برق وصل شود

شام گذشته دو پایه برق در ولایت پروان انفجار داده شد که برق ۱۰ ولایت به شمول کابل قطع گردید