برشنا: برق وارداتی تاجیکستان برای یک سال دیگر تمدید گردید

شرکت برشنا می گوید برق وارداتی تاجیکستان با افغانستان برای یکسال دیگر تمدید گردید.

این ریاست امروز دوشنبه ۶ جدی با نشر اعلامیه گفته است حافظ محمد امین ریس عمومی اجرایی شرکت برشنا طی یک سفر رسمی به تاجکیستان قرار داد برق وارداتی را تا ماه دسامبر ۲۰۲۲ تمدید کرده است.

شرکت برشنا تصریح کرده که دو طرف در مورد پروژه‌های منطقه‌ای و انکشافی چون کاسا ۱۰۰۰ و ساخت لین ۵۰۰ کیلوولت در قسمت سکتور انرژی میان دو کشور نیز گفتگو کرده اند.

به نقل از خبرنامه شرکت برشنا ابراز امیدواری کرده است تا این گفتگو ها نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد.

پس از به قدرت دوباره طالبان رابطه افغانستان با تاجیکستان تیره گردیده بود .