برنامه توسعه سازمان ملل: بیشتر از یک میلیون نفر در افغانستان از برق خورشیدی استفاده می کنند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد می گوید بیش از یک میلیون و ۱۳۳ هزار نفر در أفغانستان از برق خورشیدی استفاده می کند.

این نهاد گفته است برق خورشیدی پاک و با صرفه است که در این أواخر در افغانستان رشد چشم گیری داشته است.

این نهاد اوایل سال جاری میلادی گفته بود، تنها ۴۰ درصد خانواده‌ها در افغانستان به برق دسترسی دارند و بیش از ۷۵ درصد برق مورد نیاز از کشورهای همسایه به‌ویژه از آسیای میانه وارد می‌شود

افغانستان به دلیل داشتن آفتاب مناسب نتایج خوبی در استفاده از برق خورشیدی می دهد.