برنامه جهانی غذا: ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک های غذایی اضطراری نیاز دارند

برنامه جهانی غذا می گوید بیشتر از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک های غذایی اضطراری نیاز دارند.

این سازمان روز جمعه پنجم حمل در تویتی نگاشته است که کمبود بودجه روند کمک رسانی این نهاد را به نیازمندان افغانستان با چالش روبرو کرده است.

طبق گزارش  این سازمان بیشتر از ۲۳ میلیون افغان به غذا و کمک های فوری نیاز دارند ولی برنامه جهانی غذا گفته است که در هر شرایط در تلاش کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان است؛ اما کمبود بودجه تهدیدی برای توقف این عملیات است.