بنیاد همیاری بشری ترکیه خواستار تشکیل کمپاین فوری برای شهروندان افغانستان گردید

به گزارش رسانه های ترکی،بهجت آتیلا،ریس بنیاد همیاری های بشری ترکیه گفته است مردم افغانستان با یک آزمون دشواری روبرو است و روز های دشواری را سپری می کنند و باید هرچه سریع تر برای جمع آوری کمک های بشردوستانه به این کشور کمپاین  جمع آوری فوری تشکیل گردد.

ریس این بنیاد گفته است برای این کار یک کمیته ۵ نفری از علما،تاجران،اندیشمندان و سازمان های غیر دولتی برای کمک به مردم افغانستان تشکیل گردد او گفته است در صور تعلل کمک به مردم این کشور اتفاقات جبران ناپذیری رخ خواهد داد.

هم اکنون اقتصاد افغانستان رو به سقوط است،مردم از ناداری و فقر در بعضی از ولایات دختران شان را در بدل پول فروختند تا زنده بمانند.