تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان؛ حکومت سرپرست خواهان جبران خساره توسط کشورهای صنعتی شد

حکومت سرپرست از کشورهای توسعه‌یافتۀ جهان خواسته است که خسارات وارده به افغانستان در اثر تغییرات اقلیمی را بپردازند.

لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست روز شنبه در نشستی که زیر نام «کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم» در پوهنتون ننگرهار برگزار شده بود، گفت که کشورهای فقیر جهان بخاطر کشورهای پیشرفته صنعتی زیان می‌بینند:

“کشورهای صنعتی که باعث این تغییرات اقلیمی شده اند و عامل آن هستند، باید به کشورهای فقیر، این آسیب را جبران کنند تا روی پای خود بی‌ایستند و این اثرات را کاهش دهند، اما متاسفانه به افغانستان توجه نشد.”

این درحالیست که چندین نهاد های بین المللی از تاثیرات تغییرات اقلیمی بر افغانستان هشدار داده است و گفته است افغانستان از این تغییرات شدید ترین آسیب ها را خواهد دید.