تاجیکستان: شرکت برشنا هنوز ۲۷ میلیون دالر از بابت پول برق قرضدار است

محمد عمر آسو زاده،ریس هلدینگ انرژی تاجیکستان گفته است کشوراش در نظر دارد تا در هر ساعب یک و نیم میلیون کیلوات برق به افغانستان صادر کند.

به نقل از رسانه های تاجیکستان،افغانستان در اول سال میلادی از آن کشور حدود ۳۳ میلیون دالر قرضدار بود که هنوز شش میلیون آن دریافت گردیده است و ۲۷ میلیون آن هنوز از سوی افغانستان پرداخت نگردیده است.

افغانستان با وجودیکه پتانشیل بالا برای ایجاد بند های برق دارد ولی هنوز انرژی مصرفی مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند.