تجهیزات باقی مانده نیروهای امریکایی در ولایت غزنی به نمایش گذاشته شد

طالبان در ولایت غزنی تجهیزات باقی مانده نیروها امریکا را به نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه که در مرکز ولایت غزنی برگزار گردیده بود،طالبان دیورا محافظتی پایگاه امریکایی ها را به طور نمادین قرار دادند که روی آن اسامی سربازان امریکایی حک شده بود .

ملاحبیب مسوول فرهنگی طالبان در این نمایشگاه گفته : «ما باید به افغان‌ها، جهان و نسل آینده نشان بدهیم که آمریکا را شکست داده‌ایم».

پس از سقوط نظام پیشین تمام تجهیزات نیروهای امنیتی که اکثر آنان امریکایی بودند اکنون در اختیار طالبان است.