تدابیر جدید امنیتی تاجیکستان در مرز افغانستان

کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده که ورود شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت به مناطق مرزی با افغانستان، بدون مجوز ممنوع است.

خاور، خبرگزاری دولتی تاجیکستان گزارش داده که این تصمیم بربنیاد ماده ۱۹ قانون مرزی دولتی این کشور گرفته شده است.

در این گزارش آمده است: «کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به شهروندان تاجیکستان، کشورهای خارجی و افراد بدون تابعیت به اطلاع می‌رساند که برای اقامت، ورود و خروج در منطقه مرزی کنترل شدیدی اعمال می‌شود.»