ترکیه صدور ویزا را به زودی در کابل و مزار آغاز می کند

وزرات امورخارجه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است امیرخان متقی سرپرست این وزارت روز گذشته(چهارشنبه،۲۰دلو) با جاووش اوغلو‌وزیر‌خارجه ترکیه دیدار کرده است.

خبرنامه افزوده است وزیر خارجه ترکیه گفته است به‌زودی این کشور فعالیت های قنسولی خویش را در مزار آغاز خواهد کرد و صدور ویزا ترکیه از‌کابل آغاز خواهد شد.

به نقل از خبرنامه وزیر خارجه ترکیه علاوه بر ایجاد حکومت فراگیر توسط طالبان نگرانی خویش را از بابت‌ زنان معترض کابل به امیرخان متقی بیان کرده است.

این درحالیست که پس از سقوط حکومت قبلی اکثر کشور های خارجی فعالیت های خویش را‌ در أفغانستان متوقف کرده است.