تصمیم جدید اداراه مهاجرت سویدن

منبع:اداره مهاجرت / برگردان: مصطفی انوش

پس از آنکه جنبش طالبان در تابستان کنترل این کشور را به دست گرفت، وضعیت امنیتی در افغانستان به شدت تغییر کرده است. اداره مهاجرت سویدن در حال حاضر یک اطلاعات و راهنما قانونی جدید در مورد افغانستان تهیه کرده است.
این اطلاعات زمانی استفاده می شود که پرونده پناهندگی یک شخص مورد بررسی قرار گیرد که آیا این شخص به حفاظت ضرورت دارد یا خیر.

وضعیت افغانستان در نتیجه تسلط طالبان به شدت تغییر کرده است. این تغییر به سرعت رخ داده است و دشوار است که بدانیم طالبان چگونه عمل خواهند کرد و وضعیت امنیتی در این کشور چگونه توسعه خواهد یافت. بنابراین اداره مهاجرت سویدن این موارد را در نظر می گیرد:

بر خلاف تصورات قبلی حالا افراد بیشتری اقامت دریافت خواهند نمود. گروه‌هایی که ممکن است نیاز به حمایت داشته باشند شامل کسانی می‌شوند که پست‌های کلیدی را در ارتش یا پلیس داشته‌اند، افراد دگرباشان جنسی، افرادی که برای دولت‌های خارجی کار می‌کردند، رهبران مذهبی یا نوکیشان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، زنان و دختران.
برای فعلا مهاجرت داخلی در افغانستان امکان پذیر نیست ولی اداره مهاجرت به دقت اوضاع را زیر نظر دارد.

افرادی که قرار بود قبلا از سویدن اخراج شوند می توانند با توجه به وضعیت جدید کشور، درخواست بدهند تا پرونده های پناهندگی شان دوباره بررسی شود.

اداره مهاجرت سویدن به نظارت دقیق تحولات در افغانستان ادامه می دهد و در صورت لزوم مدیریت قانونی را که از جمله پایه تصمیمات ما است، به روز خواهد کرد.

هنگامی که اداره مهاجرت ارزیابی می کند که یک پناهجو به عنوان پناهنده یا به طور متناوب نیاز به حمایت دارد، گام بعدی این است که ارزیابی کند که آیا فرد می تواند در قسمت دیگری از افغانستان زندگی کند یعنی بررسی میکند که آیا مهاجرت داخلی امکان پذیر است. تنها پس از اینکه مشخص شد که هیچ حمایتی در کشور خود ندارد، می‌تواند موضوع حمایت در سوئد مطرح شود. بر اساس آخرین ارزیابی اداره مهاجرت سویدن، وضعیت امنیتی در افغانستان برای مهاجرت داخلی بسیار بد است که غیر از موارد استثنایی امکان پذیر نیست.

با توجه به اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان در تابستان به سرعت رو به وخامت گذاشته بود و از آنجایی که اطلاعات در مورد وضعیت این کشور بسیار کم بود، اداره مهاجرت سویدن یک توقف اجرایی و تصمیم گیری را برای افغانستان معرفی کرد. این بدان معنا بود که اداره مهاجرت به طور موقت همه اخراج ها به افغانستان را متوقف کرد و این اداره در پرونده های پناهندگی افغانستانی ها تصمیم رد نمی گرفت.

در ارتباط با تصمیم اداره مهاجرت سویدن در مورد موضع قانونی جدید در مورد افغانستان، ممنوعیت اجرایی و ممنوعیت تصمیم گیری حذف شده است. این بدان معناست که اداره مهاجرت سویدن به طور معمول به کار با پرونده های پناهندگی برای شهروندان افغان ادامه می دهد و تفاوتی در نحوه ارزیابی پرونده های افغانستان در مقایسه با سایر کشورها وجود نخواهد داشت.

اگر شما حکم اخراج دارید و دلایل فردی جدیدی وجود دارد که نمی توانید به افغانستان بازگردید، که می خواهید پرونده شما بررسی شود این فرصت را دارید که مجددا درخواست دهید تا پرونده تان بررسی شود.

کار در دو مرحله انجام می شود. اداره مهاجرت سویدن ابتدا بررسی خواهد کرد که آیا می توان به شما اجازه بازنگری جدید در مورد حق حمایت در سویدن را داد. سپس اداره مهاجرت حق حمایت شما را بررسی می کند. این ممکن است به این معنی باشد که بعدا شما را به یک مصاحبه فرا بخواند و فقط پس از بررسی پرونده شما می تواند در مورد اجازه اقامت تصمیم بگیرد.

شما که شهروند افغانستان هستید و طبق قانون دبیرستان یا لیسه اقامت داشته اید و هنوز تصمیم خود را در مورد اخراج دارید می توانید برای بررسی مجدد دلایل پناهندگی خود درخواست دهید.