تعداد تلفات انفجار در مسجدی در ولایت کندز به ۶۰ کشته و ۳۰ زخمی رسید

منابع مردمی در ولایت کندز می گوید تلفات ناشی از انفجار ماین در ولسوالی امام صاحب این ولایت به ۶۰ کشته و ۳۰ زخمی رسیده است.

به گفته منابع این آمار ها هر لحظه در حال تغییر است و نهایی نمی باشد

به گفته مردم،ماین در گوشه ستون مسجد جاسازی شده بود که پس از انفجار ستون مسجد کاملن از هم فروپاشیده و تخریب گردیده است.

هنوز مسوولیت این حمله را گروه به عهده نگرفته است.