تعهد پنج کشور قدرتمند هسته ای جهت مهار و گسترش تولید این سلاح

پنج قدرت هسته ای جهان با می گوید باید از گسترش و تولید سلاح های هسته ای جلوگیری شود

این پنج قدرت هسته ای جهان و عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل با نشر خبرنامه ای روز دوشنبه ۱۳ جدی در کاخ کرملین گفته است هیچ کسی نمی تواند برنده جنگ هسته ای باشد.

در اعلامیه پنج کشور مزبور تأکید شده است که امریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه جلوگیری از جنگ بین کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و کاهش خطرات استراتژیک آن را مهم‌ترین مسوولیت خود می‌دانند.

در متن این اعلامیه تایید شده است که ما قویا معتقدیم که باید از گسترش بیش تر چنین سلاح های جلوگیری شود.

همچنان پنج کشور قدرتمند جهان متعهد شدند از این سلاح ها علیه هیج کشوری دیگری استفاده نخواهیم کرد.

امریکا،روسیه،بریتانیا،چین و فرانسه پنج کشور قدرتمند جهان است که مجهز به سلاح های هسته ای و عضویت دایم سازمان ملل متحد را نیز دارند.