توزیع زمین برای تاجران و صنعت کاران برگشت داده شده از پاکستان آغاز می شود

نورالدین عزیزی،سرپرست وزارت‌ضنعت و تجارت حکومت سرپرست می گوید تلاش ها برای توزیع زمین‌برای سرمایه گذاران و عودت کنندگان از پاکستان آغاز شده است.

نورالدین عزیزی  گفته است کمیته ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران که به‌صورت اجباری از پاکستان اخراج گردیده است زمین توزیع خواهد کرد.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در این مورد گفت: «این کمیته در پی ایجاد پارک‌های صنعتی و توزیع زمین به تاجران و سرمایه‌گذاران عودت‌کننده می‌باشد و همچنان این کمیته جهت تشویق آنان معافیت‌های مالیاتی را مدنظر گرفته است.»

در همین حال، آقای حنفی در این دیدار گفته است که رهبری طالبان برای ایجاد هر گونه تسهیلات برای تاجران و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند و از تمامی تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی مقیم در خارج از کشور خواسته است تا به سرمایه‌گذاری در افغانستان بپردازند و در پیشرفت و آبادی کشور سهیم شوند.