توزیع پاسپورت در ولایت سمنگان آغاز گردیده است

مقامهای طالبان در ولایت سمنگان می گوید روند توزیع پاسپورت دیروز شنبه ۲۰قوس در فرماندهی امنیه این ولایت آغاز شده است.

حبیب الله حماس،فرمانده امنیه طالبان برای ولایت سمنگان گفته است این روند روز گذشته آغاز شده است.

مسولان مدیریت عمومی ریاست پاسپورت ولایت سمنگان گفته است اولویت دادن پاسپورت برای بیماران،بازرگانان و دانشجویان است .