توزیع پاسپورت در کابل فردا آغاز می شود

عالم گل حقانی سرپرست ریاست پاسپورت می گوید روند توزیع پاسپورت در کابل فردا بیست و هشت قوس شروع می شود.
او گفته است تلاش می شود برای تمام شهروندان پاسپورت توزیع شود و اکنون روزانه برای هفت هزار نفر پاسپورت داده می‌شود .
حقانی گفته است روزهای پنج شنبه برای طالبان اختصاص یافته است.
او گفته ۶ میلیون تا کنون از ریاست پاسپورت به عواید دولت اضافه گردیده است.
حقانی گفته است همه شهروندان باید پاسپورت های شان را از‌ولایت های شان اخذ کنند.