توماست وست:سیاست های طالبان در قبال زنان توهین به حقوق بشر است

توماس وست،نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا‌ برای افغانستان فرمان تازه طالبان در مورد اجباری بودن حجاب را توهین به حقوق بشر گفت.
وست روز یک‌شنبه، ۱۸ ثور‌، در رشته توییت‌هایی گفته است که از تصمیم اخیر طالبان که حقوق زنان‌ و دختران در افغانستان را محدود می‌کند، عمیقاً نگران است.

وست در این‌ توییتی خود گفته است،ممنوعیت آموزش زنان،کار و حجاب اجباری توهین به حقوق بشر و سرکوب زنان است.
وزارت امر‌به معروف در حجاب و‌پوشانیدن‌روی زنان را اجباری و چادری را بهترین حجاب گفته است که با انتقاد های شدید مواجه شدند.