توماس وست با مقامات ازبکستانی پیرامون افغانستان بحث و گفت و گو کردند

توماس وست؛نماینده ویژه امریکا درامور أفغانستان با مقامات ازبکستانی پیرامون افغانستان بحث و گفت و گو کردند.

توماس وست،روز یکشنبه،۲۰ جوزا در صفحه ای ایکس اش نوشته در این دیدار در مورد« راه پیش رو در افغانستان» با عبدالعزیز کاملوف، معاون رییس شورای امنیت ملی اوزبیکستان و عصمت‌الله ایرگاشف، نماینده ویژه‌ی این کشور برای افغانستان دیدار کرده‌است.

او گفته است در این دیدار روی منافع امریکا و راه پیش رو در افغانستان بحث و گفت و گو صورت گرفته است.

این گفت و گوها پیش از نشست سوم دوحه صورت گرفته است.