توماس وست: طالبان باید تصمیم شان را در مورد عدم بازگشایی مکاتب دختران لغو کنند

توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان می گوید طالبان باید تصمیم خویش را در مورد عدم بازگشایی مکاتب دختران در کشور لغو کنند.

او‌گفته است امریکا انتظار دارد تا در روزهای آینده طالبان مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند تا همه دختران بتوانند به مکتب ها حاضر شوند.

وِست افزوده است که طالبان در گفت‌وگوهای ماه‌های اخیر به کشورهای دیگر تضمین داده بودند که به دختران اجازه بازگشت به مکاتب داده می‌شود.

پس‌از‌ عدم بازگشایی مکاتب دخترانه توسط طالبان امریکا تمام دیدار‌ها با مقامات‌امارت‌اسلامی‌را‌ لغو کرد .