تیراندازی طالبان جان یک جوان را در پکتیا گرفت

منابع در ولایت پکتیا می گوید در نتیجه تیر اندازی طالبان در ولسوالی سمکنی این ولایت یک جوان« سوپ فروش» کشته شده است.

به گفته این منابع رویداد امروز شنبه ۲۱ حوت در بازار این ولسوالی رخ داده است و فرد مظنون به جرم خویش اعتراف کرده است و گفته به صورت اشتباهی این حادثه رخ داده است.

این درحالیست که شلیک های خود سر در کشور توسط طالبان تاکنون چندین قربانی از مردم عادی گرفته است که پیش از این یک فرد ملکی دیگر در ایست بازرسی طالبان روز جمعه در شهر مزارشریف کشته شد.