تیم کریکت کشور سومین بازی بیست آوره را به پاکستان واگذار کرد

تیم‌کریکت‌ کشور در‌سومین‌‌مسابقه‌ از آخرین مسابقه  بیست آوره مقابل پاکستان با تفاوت۶۶ دوش بازی را به پاکستان واگذار کرد.

این مسابقه دوشنبه شب(۷حمل) در میدان کریکت شارجه امارات متحده عربی برگزار شد که در نتیجه‌گیری کلی، از مجموع سه مسابقه، دو در برابر یک به نفع تیم کریکت افغانستان پایان یافت.

در این دیدار نخست پاکستان توپ‌زنی را آغاز کرد و توانست در ۲۰ آور با از دست دادن هفت بازیکن، ۱۸۲ دوش را برای تیم کریکت افغانستان هدف تعیین کند.

تیم کریکت افغانستان پیش از این دو بازی را از پاکستان برده بود.