ثبت بیش از یک هزار مورد مالاریا در افغانستان

وزارت صحت عامه حکومت سرپرست می‌گوید که در شش ماه گذشته یک هزار و هفتاد و هفت رویداد مالاریا در کشور ثبت شده است.

شرافت زمان امر خیل سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که تلاش می‌شود تا برای جلوگیری این بیماری در سراسر کشور گام‌های عملی برداشته شوند.

سخنگوی وزارت صحت عامه تصریح کرد: «در سراسر کشور در ۶ ماه گذشته یک هزار و ۷۷ مورد مثبت مالاریا ثبت شده و تاکنون هیچ مورد مرگ نداریم وزارت صحت عامه طالبان برای اینکه از بیماری مالاریا جلوگیری شود در ولایت‌های گرم‌سیر توزیع پشه خانه و آگاهی‌دهی عامه نیز داشتیم.»