ثبت نام جدید پاسپورت تا اطلاع بعدی متوقف شد

پس از آنکه دیروز ریاست‌عمومی پاسپورت اعلام کرده بود ثبت نام آنلاین برای دریافت پاسپورت ها در سراسر کشور آغاز گردید است اما اکنون در تمام نمایندگی آن‌ توزیع پاسپورت متوقف است.
براساس‌اطلاعیه که در وبسایت این اداره به نشر رسیده آمده است تا اطلاع بعدی ثبت نام جدید پاسپورت متوقف است.