جاپان برای سال ۲۰۲۵ به دانشجویان افغان بورسیه در مقاطع ماستری و دکترا می دهد

سفارت جاپان در کابل اعلام کرده است برای دانشجویان افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی بورسیه های تحصیلی در مقطع ماستری و دکترا می دهد.

این سفارت روز شنبه،۲۲ ثور با نشر اعلامیه ای در صفحه ای ایکس گفته است که برای جذب دانشجویان  با “بنیاد آغا خان” همکاری می کند.

این سفارت از منتقاضی های بورسیه های تحصیلی خواسته است درخواست شان را مطابق رهنمود به آدرس سفارت جاپان بفرستد.

این درحالیست که جاپان رابطه ای خوب از نگاه سیاسی با حکومت سرپرست دارد.