جاپان ۱۷ شهروند روسی را تحریم کرد

به ادامه تحریم های جهانی علیه روسیه ، جاپان نیز ۱۷ شهروند روسی را تحریم کرد

وزارت مالیه جاپان در واکنش به حمله روسیه بالای اوکراین ، دارایی ۱۷ شهروند روسی را مسدو کرد .

در میان تحریم شده گان روسی اسم ویکتور وکسلبرگ، میلیاردر روسی نیز دیده می شود .

این در حالی است که جاپان تاکنون ۶۱ شهروند روسی را تحریم کرده است .