جبهه ملی آزاده گان: مسوول استخبارات طالبان را در غرب کابل کشیتم

جبهه ملی آزده گان می گویند مسوول استخبارات طالبان را در غرب کابل کشتند.

این جبهه امروز جمعه،۱۶ ثور گفته است ملا حفیظ الله بدر،مسوول استخبارات طالبان را در غرب کابل ساحه باغ داود مورد حمله قرار داده است.

به ادعای این جبهه حفیظ الله بدر،مسوول حملات انتحاری در مساجد،آموزشگا و حسینیه ها بود و ازمردم غرب کابل زور گیری نیز می کرد.

این در حالیست که عملیات هدفمند بر طالبان در تمام شهر ها آغاز گردیده است.