جسدهای دو تن از یک کانال آب در ولایت ننگرهار پیدا شد

منابع محلی در ولایت ننگرهار از‌کشف دو جسد در داخل یک کانال آب در ناحیه هفتم شهرجلال آباد خبر دادند.

این منابع گفته است جسد دو تن را روز پنج شنبه،۲ قوس از یک کانال آب در ساحه«فارم هده» پیدا کرده است.

منابع افزوده است أجساد یافت شده دست هایشان از پشت بسته بودند و علایم ضرب و شتم نیز در وجود شان دیده می شد اما هویت شان شناسایی نگردیده است.

 هنوز مقامات مسوول در مورد چیزی نگفته است.