جسد یک دختر جوان در شهرک امید سبز غرب کابل یافت شد

جسد یک دختر جوان در نزدیکی شهرک امید سبز در غرب کابل یافت شده است.

به نقل از منابع مردمی،جسد یک دختر جوان امروز ششم حمل در نزدیکی های شهرک امید سبز ناحیه ششم یافت گردیده است.

مقامات مسوول خبر کشته شدن این دختر خانم را تایید می کنند ولی جزئیات در مورد قتل آن نمی دهند .

این د‌ر حالیست که چندی پیش نیز جسد یک دختر جوان در ناحیه سیزدهم کابل ساحه ریگریشن یافت شده بود