جسد یک دختر جوان در غرب کابل از بین زباله ها پیدا شد

منابع مردمی به رسانه ها‌ گفته است جسد یک دختر‌جوان در دشت برچی کابل روی زباله ها پیدا شده است.

عکس های که از دختر مقتول پر شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است نشان می دهد که وی با دست های بسته روی کوچه پرتاب گردیده است.

هنوز مقامات‌ طالبان‌ در مورد رویداد چیزی نگفته است و‌مشخص نیست که این حادثه چگونه اتفاق افتاده است.