جسد یک مرد و یک زن در ولایت غزنی پیدا شدند

منابع محلی در ولایت غزنی می گویند که جسد یک مرد و یک زن در این ولایت یافت گردیده است.

به گفته منابع جسد این دو فرد در بین یک باغ در روستای شالیز و قلعه مرکز این ولایت درحالی پیدا گردیده است که هردوی آنان به ضرب گلوله کشته شدند.

به گفته منابع هنوز هویت این دو تن مشخص نیست.

مسئولان این ولایت نیز چیزی در این مورد نگفته است.