جوبایدن: افغانستان تحت حاکمیت یک دولت ممکن نیست و این کشور گورستان امپراتوری ها است

جو بایدن : وحدت ناپذیری افغان ها ،افغانستان را گورستان امپراتوری ها ساخته است، جوبایدن بار دیگر از تصمیم خروج این کشور از افغانستان دفاع کرد و این کشور را گورستان امپراتوری ها خواند

جوبایدن روز گذشته ۲۹ جدی در یک نشست خبری گفت که متحد کردن افغان ها تحت یک دولت ممکن نست ؛ زیرا این کشور گورستان امپراتوری ها بوده و اگر کسی می تواند افغانستان را تحت یک دولت متحد کند دست خود را بلند کند .

وی افزود که در ۲۰ سال گذشته ایالت متحده آمریکا هر هفته در افغانستان یک میلیارد دالر هزینه کرده است و اگر کشور اش از افغانستان خارج نمی شد مجبور بود ، بین ۲۰ تا ۵۰۰۰۰ سرباز دیگر به این کشور بفرستد .

بایدن گفت که مطابق توافق دوحه نیرو های آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون می شدند ؛ بنابراین همه چیز بی معنا بود .

این در حالی است که جو بایدن رییس جمهور آمریکا بخاطر خروج شتاب زده از افغانستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود دیروز هم با اشاره به این انتقاد گفت که من بابت کاری که کردم عذرخواهی نمی‌کنم.