حادثه ترافیکی در شاهراه سالنگ ها سه کشته گرفت

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها در صفحه فیسبوک اش نوشته است در پی وقوع حادثه ترافیکی در شاهراه سالنگ ها سه تن جان باخته است

این ریاست امروز یکشنبه ۱۴ حمل در نوشته است حادثه ساعت ۱:۴۰ دقیقه در سالنگ های جنوبی رخ داده است.

در اعلامیه ریاست مراقبت سالنگ ها آمده است حادثه زمانی غم انگیز شد که موتر باربری پس از واژگون شدن یک موتر مسافر بری نوع سراچه را زیر گرفت که سه سرنشین موتر مسافر بری در این حاثه کشت شده است.