حافظ سعید رهبر لشکر طیبه به ۳۲ سال زندان محکوم شد

دادگاه ضد تروریسم در پاکستان ، حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را به جرم دو پرونده تأمین مالی تروریسم به ۳۲ سال زندان و جریم نقدی محکوم کرد

حافظ سعید  روز جمعه ، ۸ ، آپریل، از سوی دادگاه ضد تروریسم پاکستان به ۳۲ سال محکوم شد .

گفتنی است که دادگاه دیگری در پاکستان او را به ۳۶ سال زندان محکوم کرده بود ، قرار است این دو حکم به یک‌جایی اجرا شود و حافظ سعید ۶۸ سال را در زندان سپری کند .

حافظ سعید که اکنون در زندان لخپات در لاهور پاکستان زیر تدابیر شدید امنیتی زندانی است ، داده وی را به پرداخت ۳۴۰ هزار پوند نیز جریمه نقدی کرده است .

آمریکا بخاطر کشته شدن شش آمریکا و ۱۶۶ نفر دیگر در حمله بمبئی در سال ۲۰۰۸ که عامل آن حافظ سعید بود ، برای دستگیری وی ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود .