حامدکرزی: حملات نظامی پاکستان در افغانستان نقض حاکمیت ملی و جنایت بشری است

در ادامه واکنش ها به حمله های نظامی پاکستان در ولایت های خوست و کنر که منجر به کشته و زخمی شدن دها شهروند کشور گردید حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور  این حملات را محکوم کرد و آن را خلاف اصول و موازین بین المللی گفت.

کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشته است حملات نظامی پاکستان در خاک کشور که منجر به کشته شدن دها هموطن ما گردیده است خلاف اصول بین المللی و نقض حاکمیت بشری و جنایت بشری است.

در نتیجه حملات نظامی پاکستان در خاک افغانستان دها نفر کشته و زخمی گردیده است.