حامد کرزی از مسدود ماندن مکاتب دختران ابراز تاسف کرد

حامد کرزی،ریس جمهور پیشین کشور در واکنش به مسدود ماندن مکاتب دخترانه ابراز تاسف کرد

او امروز چهارشنبه ۳ حمل در صفحه تویتر اش از طالبان خواسته است که مکاتب دخترانه را بدون معطلی بازگشایی کنند و اجازه ندهد که برنامه “بیگانگان” که خواهان یک افغانستان محتاج و زیر دست اند،عملی شود.

قرار بود امروز چهارشنبه مکاتب دخترانه پس از هشت ماه تعطیلی دوباره باز شود ولی طالبان به مکاتب دخترانه لیسه و متوسطه اجازه ندادند تا دختران در صنف هایشان حاضر شوند

وزارت معارف گفته است روزگذشته حکم مسدود ماندن مکاتب دخترانه را دریافت کردند.

مسدود ماندن مکاتب دخترانه توسط طالبان پس از هشت ماه با واکنش های گسترده ای مردم و نهاد های بین المللی مواجه شده است و تعلل در بازگشایی مکتب های دخترانه را این نهاد ها ناامید کننده و خلاف تعهدات طالبان گفته است.