حامد کرزی خواستار تعامل جهان با طالبان گردید

حامد کرزی ریس جمهور پیشین کشور از جهان خواسته است تا با طالبان وارد تعامل شوند.

او در مصاحبه ای با شبکه سی ان ان گفته است “واقعیت این است که طالبان اکنون مقامات رسمی کشور هستند” او تاکید کرده است که اکنون زمان آن رسیده است تا جامعه جهانی با طالبان همکاری کنند و جان میلیون ها انسان که در خطر گرسنگی قرار دارد را نجات دهند.

به گفته ای حامد کرزی ریس جمهور پیشین جامعه جهانی باید به تمام مردم نیازمند کمک کنند و این فضای بی اعتمادی ایجاد شده بین طالبان و جامعه جهانی کنار گذاشته شود.

او در بخشی دیگر از مصاحبه اش گفته است تمام جناح ها در افغانستان مرتکب جنایت جنگی گردیده است او افزوده است:” «مساله جنایات، بخش بسیار تاسف بار زنده‌گی ما است». به گفته او، این جنایات از سوی همه طرف‌ها انجام شده است