حامیان اوکراین به صورت سفیر روسیه در لهستان رنگ سرخ‌ پاشیدند

سفیر روسیه در جریان مراسم سالروز پیروز روسیه در جنگ جهانی دوم توسط رنگ سرخ مورد حمله قرار گرفت

سرگئی آندریف، سفیر روسیه در لهستان که همراه با خانواده اش برای یاد بود از پیروز روسیه در جنگ جهانی دوم بالای قبر سربازان روسی در این جنگ رفته بود .

او در جریان مراسم اهدای تاج گل و ادای احترام به سربازان ارتش سرخ ، تعدادی از معترضان که بیرق اوکراین را در دست داشت به روی سفیر روسیه رنگ سرخ پاشیدن.

این معترضان کلمه فاشیست را فریاد می زدند .

این در حالی است که تعدادی زیادی از کشور های جهان به دلیل حمله نظامی روسیه بالای اوکراین ، سفیران روسیه را از خاک کشور خود اخراج کرده اند .