حزب جمعیت اسلامی: فرمان رهبر طالبان نشان می دهد هیچ تعهد و برنامه ای در قبال حقوقی اساسی زنان ندارند

طارق اکبر پور

حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی فرمان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را فاقد نکته جدید در قبال مسایل حقوق اساسی زنان و “نگاه تقلیل گرایانه” می داند.

در اعلامیه ای که از سوی این حزب به نشر رسیده است آمده است که محتوای این فرمان از یکطرف نشانه ای”تقلیل گرایانه” طالبان به مسایل حقوق زنان است و از طرفی هم واقعیت دیدگاه طالبان را در مورد زنان نشان می دهد.

در اعلامیه حزب جمعیت اسلامی افغانستان آمده است حقوق اساسی زنان شامل،آزادی کار،مشارکت سیاسی،حق آموزش است که در پیام رهبر طالبان هیج اشاره ای به آن نشده است.

اعلامیه افزوده است پس از تسلط طالبان بر افغانستان زنان کشور از تمام حقوق آموزش،کار و مشارکت سیاسی محروم گردیده است.

اعلامیه حزب حمعیت اسلامی افزوده است که این حزب انتظار دارد در نشست سران سازمان های همکاری های اسلامی بر طالبان فشار های لازم وارد شود تا طالبان به حقیقت موجود در کشور تن دهند.

اعلامیه گفته است طالبان باید به تمام حقوق شهروندی تمام اقوام ساکن در افغانستان احترام بگذارند و با تمام طرف های جامعه افغانستان وارد بحث حقوق زنان،حق حاکمیت ملی و ساختار سیاسی شوند تا افغانستان از وضعیت کنونی رهایی پیدا کند.

در نخستین فرمان رهبر طالبان به حقوق زنان گفته شده است زن انسان اصیل و آزاد است و در قسمت دیگر پیام رهبر طالبان آمده است زن حق مطالبه مهر و رضایت در ازدواج را دارد .