حسینی مزاری از اظهارات قبلی خود مبنی بر وجود”فاحشه خانه” و “کلیسا” در کابل از مرد عذر خواست

سید عیسی حسینی مزاری،ریس مرکز تبیان پس از اظهارات جنجالی مبنی بر وجود صدها”فاحشه خانه” و “کلیسا” در غرب کابل در زمان جمهوریت از مردم عذر خواهی کرد.

سید عیسی حسینی مزاری، رییس مرکز تبیان به‌ خاطر اظهارات جنجالی چندی پیش خود از مردم منطقه غرب کابل عذرخواهی کرد. او ادعا کرده بود در حکومت پیشین صدها «فاحشه‌خانه» و «کلیسا» در غرب کابل وجود داشت.

او در ماه عقرب سال گذشته در مشهد ایران گفته بود که در زمان جمهوریت درغرب کابل صدها”کلیسا” و “فاحشه خانه” وجود داشت که این سخنان وی با واکنش های گسترده مردم روبرو شد.

شماری از مردم کابل از وی شکایت کرد و خواستار حد شرعی بر وی گردیده بود.