حقوق اقلیت ها در سایه امارت

در تازه ترین گزارش ها از تخلیه افراد که به دلایل نامعلومی ادامه زندگی شان را در افغانستان به خطر می بیند خبر غم انگیز این  است که سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرده است که ۱۰۰ شهروند اهل هنود کشور را از افغانستان بیرون کردند.

این خبر ناامید کننده است،افغانستان وطن همه ای افغانهاست بریدن و ترک کردن زادگاه انسان کاری آسان نیست اما وقتی احساس به وجود بیاید که شهروندان حس کنند ادامه زندگی شان به خطر مواجه است از سر ناچاری دست به مهاجرت دسته جمعی و گروهی بزند.

افغانستان کشوری با تنوع اقوام و مذاهب است اما زیاد تر از ۹۹.۹ فیصد آنان را مسلمان تشکیل می دهد که همین فیصدی ناچیز زیاد تر هموطنان اهل هنود کشور هستند که اکنون متاسفانه در حال ترک وطن است و امارت اسلامی وظیفه دارد تا در احیای حقوق این اقلیت مظلوم از هیچ نوع کوتاهی دریغ نکند.

قبل از خروج این هموطنان اهل هنود،تنها یهودی اهل افغانستان مجبور شد وطن را ترک کنند و اکنون نوبت به هموطنان اهل هنود است که در حال خارج شدن از کشور است.

در طول چهل سال که کشور در گیر جنگ های داخلی بود این هموطنان اهل هنود ما با بی مهری های زیادی مواجه شدند،دارایی های شان توسط زور مندان سابق گرفته شد،ملکیت شخصی این هموطنان مظلوم توسط قوماندان به زور گرفته شد و در آخرین روزهای جمهوریت یک حمله انتحاری عبادتگاه های این شهروندان راهدف قرار دادند که تعداد زیادی را به گلیم غم نشاندند.

امارت اسلامی طالبان اکنون اگر به دنبال مشروعیت و محبوبیت در بین توده های مردم است گزینه ای که روی میز دارند اصل برابری را برای تمام شهروندان کشور بدون در نظر داشت،مذهب،دین و قوم مراعات کنند تا حقوق تمام اقلیت های ساکن در کشور تامین گردد.

در صورت بی توجهی به حقوق اقلیت های قومی ساکن در افغانستان جهان شاهد موج جدید مهاجرت اقلیت های افغانستان خواهد گردید که نه تنها این مهاجرت ها به دلایل نا امنی،فقر خواهد بود بلکه تبعیض و بی عدالتی خواهد بود که از سوی دستگاه حاکم کشور بالای اقوام اقلیت ساکن در کشور اعمال می گردد.