حمدالله فطرت به عنوان معاون سخنگوی حکومت سرپرست تعیین شد

ذبیح‌ الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست می گوید حمدالله فطرت به عنوان معاون سخنگوی تعیین گردیده است.

مجاهد روز یکشنبه،۲۱ دلو در پیامی که در صفحه ایکس منتشر کرده گفته است وی به دستور‌ملا هبت الله آخند زاده،رهبر امارت اسلامی به این سمت تعیین گردیده است.

پیش از این فطر‌به عنوان سخنگوی وزارت مهاجرین‌و عودت کنندگان کار می کرد.