حنا ربانی وزیر خارجه پاکستان شد

پس از سوگند کابینه شهباز شریف،نخست وزیر پاکستان حنا ربانی وزیر خارجه این کشور شد

حنا ربانی پیش از این نیز سمت وزارت خارجه این کشور را به عهده داشت،ربانی همواره از بستن مکاتب دخترانه توسط امارت اسلامی انتقاد کرده است.