حکم حبس ابد برای معلم که بر یک شاگرد۱۳ساله در اندونیزیا تجاوز کرد

معلم یک مدرسه دینی که بالای ۱۳ شاگرد در این مدرسه تجاوز کرده بود به حبس ابد محکوم شد

هری ویراوان ، معلم که در یک مدرسه شبانه روزی ، وظیفه داشت ، از پنج سال پیش تجاوز جنسی بالای شاگردان این مدرسه را شروع کرد .

در این مدت پنج سال ، ۸ دختر قربانی ۹ نوزاد به دنیا آورد اند .

هری که به حبس ابد محکوم شد است ، در نخست دادستانی از دادگاه خواسته بود که این مجرم را اعدام کند ؛ اما بنا بر برخی موضوعات حقوق بشری این شخص به حبس ابد محکوم شد .

با این حال مقامات قضایی اندونزیا، ۹ کودک که در اثر تجاوز به دنیا آمده اند را به سازمان حمایت از کودکان داد ؛ تا زمان که مادران این کودکان از نگاه ذهنی آماده مراقبت از کودکان خود شوند ‌.