خانه ملی خبرنگاران: در هفت ماه اخیر بیشتر از ۱۸۰ رسانه از فعالیت بازمانده است

خانه ملی خبرنگاران در تازه ترین نظر سنجی خویش می گوید در هفت ماه اخیر بیشتر از ۱۸۰ رسانه از فعالیت باز مانده است.

این نهاد در نشست روز سه شنبه ۲۴ حوت درکابل گفته است پس از به قدرت رسیدن طالبان تعداد زیادی از رسانه ها از فعالیت بازماندنذ که تنها ۲۹۰ رسانه در داخل أفغانستان فعالیت داشت.

سید یاسین متین، رییس خانه ملی خبرنگاران افغانستان دلیل بسته شدن رسانه‌ها را مشکلات اقتصادی و ترک کردن نیروی مسلکی عنوان کرده است.

همزمان با این، دیدبان حقوق بشر، سازمان بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها و کمیته مصونیت خبرنگاران طی یک اعلامیه مشترک از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که روی امنیت جان خبرنگاران توجه جدی داشته باشند.

فدراسیون خبرنگاران نیز گفته است طرح را به طالبان پیشکش کرده است که نهاد های رسانه ای از پرداخت مالیه،تمدید جواز و صرفیه برق معاف شوند.

آزادی رسانه ها در بیست سال‌گذشته از برزگترین دستاورد به شمار می رفت که اکنون این دستاورد رو به نابودی است.